Lillehammer 2011

Nordisk barn- och ungdomskonferens - Lillehammer 2011

Temat för konferensen 2011 var Framtidens tränare för barn och ungdom med målet att få ta del av ny forskning, få inspiration, skapa nya kontakter och bilda nätverk, dela erfarenheter.

Totalt deltog 14 personer från Åland. Ålands Idrott representerades av två personer dessutom deltog två personer från de olika idrotterna basket, gymnastik, innebandy, ishockey, judo och volleyboll.
Personerna som deltog från Åland var Andrew Hagmark- Cooper, Dylan Hermans, Ylva Watkins, Malin Pussinen, Jan Tuominen, Sarah Holmberg, Karl-Adam Granskog, Marcus Englund, Tommy Thörnroos, Loredana Lari, Adrienne Marie, Katarina Donning, Johan Småroos och Lena Eriksson

Deltagarna fick möjlighet att höra på ett antal föreläsningar, delta i olika grupparbeten och gruppdiskussioner samt inspiration av fysiska aktiviteter.

Vid en kort utvärdering summerar våra åländska deltagare konferensen så här

Basket: Vi har fått nya kontakter där vi speciellt kommer att ha nytta av svenskarnas utbildningssystem och kontakterna till Sverige. Fler som är intresserade av att hålla läger på Åland på olika nivåer.

Gymnastik: Påbörjade jobbet med att få till en kommitté som skall träffas i april eller maj 2012. Vi har fått ett antal olika uppslag om hur vi kan arbeta med ledarna inom vår sport. Nya idéer hur man skall attrahera andra grupper inom vår idrott.

Innebandy: Kommer efter konferensen att bilda en nordisk ungdomskommitté. En bra sak har också varit att vi inom den åländska gruppen har hittat olika områden som vi vill samarbeta kring.

Ishockey: Tankar från Björn Petterssons föreläsning som handlade om hur han jobbat med barn och ungdomar genom att låta dem få träna på sina villkor. Från föreläsningen ska vi ta med konkreta saker för att hjälpa våra tränare. Hockeyn har redan ett välutvecklat samarbete i och med de olika ungdomslandskamperna som arrangeras på Åland.

Judo: De nordiska länderna är små länder inom vår idrott, under den här konferensen har vi fått nya kontakter och fler är väldigt intresserade av att besöka oss på Åland.
Vi kommer att jobba med att upprätthålla dessa kontakter och att utveckla våra tränare genom att bli bättre på att söka kontakt till våra tränarekolleger när vi är utanför Åland o tävlar.

Volleyboll: Har fått nya och bra kontakter i och med denna konferens. Danmark kommer att jobba på att arrangera ungdomsseminarier och workshops i samband med deras U-19 EM arrangeras. Det nordiska nätverket kommer att bjudas in.

Här kan du läsa rapporten från konferensen

Dokument: