Ryttare är idrottare

Titel
Ryttare är idrottare
Författare
Ulf Johansson
ISBN
91-85138-52-5
Artikelnummer
17007
Antal sidor
74
Antal
1st
Kategori

Ryttare är idrottare är tillfälligt slut. Vi har startat ett revideringsarbete och vi räknar med att släppa den nya utgåvan under våren 2012

Komplettera din ridträning med fysträning. Hästens hälsa och träning har länge ansetts vara givna framgångsfaktorer inom ridsporten. Idag läggs allt mer vikt vid att även ryttaren ska må bra.

Genom att du som ryttare kompletterar din ridträning med fysträning och därigenom utvecklar motorik, smidighet, styrka och kondition kommer du att må och prestera bättre. Den här boken innehåller övningar som har en tydlig koppling till prestationen i sadeln.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.