Föräldraguide till dig med ridande barn

Titel
Föräldraguide till dig med ridande barn
Författare
Finlands ryttarförbund
Antal sidor
27
Antal
1st
Kategori Dokument

Ett lättläst material för dig som har barn som börjat rida eller som har barn som skulle vilja börja.
Häftet finns att ladda ner på en bifogad fil

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.