Sluta med din förbannade idrott

Titel
Sluta med din förbannade idrott
Författare
Sverker Tirén
Antal sidor
283
Antal
1st
Kategori

 I Sluta med din förbannade idrott (Hyttfors förlag; googla på detta) försvarar han idrottarens irrationella vurm mot samhällets dubbelmoral: de allra flesta bryr sig om idrott, åtminstone landskamper, i finkulturella sammanhang får det inte erkännas. När huvudpersonen Torne enligt sin personlighets logik våndas över misslyckanden och halvmissar, ibland tjugo år gamla, stämmer omgivningen upp detta vrål av leda vid hans resultatgrubbel: sluta då ! Empatin har sina gränser; detta är också ett av romanens teman. 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.