Skogsäventyret - Deltagarhäfte

Titel
Skogsäventyret - Deltagarhäfte
Författare
9789185138227
ISBN
9789185138227
Artikelnummer
11019
Antal
1st
Kategori

Skogsäventyrets handledarmaterial, som innehåller en lärarhandledning och ett flertal mallar finns nu att ladda hem.

Handledning för skogsäventyret
Skogsäventyret är namnet på ett spännande samarbete mellan Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskog. Syftet är att etablera ett intresse för orientering och skogsupplevelser hos barn. Materialets primära målgrupp är skolor och elever i årskurs 4, men kan med fördel också användas av orienteringsföreningar och idrottsskolor.

Skogsäventyret bygger på en story, där trollet som blivit elakt hotar att förgifta skogen. Den kloka ugglan vänder sig till de deltagande barnen för att få hjälp att övertala trollet att komma på andra tankar. På vägen får barnen genomgå två expertutbildningar. Skogsexperten och Hitta rättexperten. Skogsexperten ger barnen kunskap om skog och mark, om djuren som finns i naturen samt kring viktiga områden som till exempel Allemansrätten. Att lära sig hitta i skogen, med hjälp av karta och kompass, är fokus i Hitta rättexperten.

Om man önskar kan sedan Skogsäventyret avslutas med dagen D, då barnen ger sig ut i skogen för att samla bevis som i slutändan skall övertala trollet att komma på bättre tankar. Bevisinsamling sker genom att barnen tar sig igenom en bana med kontroller där orienteringen som idrott då blir central.

Deltagarhäftet är uppbyggt efter de två expertutbildningarna - Skogsexperten och Hitta rättexperten och varvar teori med praktik. Varje barn bör tilldelas sitt eget häfte där de kan läsa, skriva och klura på de tankar äventyret ger. I deltagarhäftet finns en kortare ledarhandledning som gör det möjligt att använda häftet fristående.

Med häftet följer också ett exemplar av "Ut i skogen", som är en folder med späckad info om skogen och djuren samt en pins som bevis på deltagandet.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.