Orienteringsteknik - att lära ut på orange till svart nivå

Titel
Orienteringsteknik - att lära ut på orange till svart nivå
Författare
Anders Stjerndahl, Lotta Yttergren
ISBN
91-85138-54-1
Artikelnummer
11024
Antal sidor
44
Antal
2st
Kategori

Detta material är i första hand skrivet för tränare och instruktörer inom orienteringsrörelsen. Det fungerar också alldeles utmärkt att använda av lärare som vill fördjupa sig i orienteringsundervisningen i skolan.

I 13-årsåldern tar ungdomarna det svårare steget upp på den orange nivån. Detta innebär utmaningar för såväl löparen som för tränaren.

Materialet lägger stor tonvikt på ledarskapets betydelse samt innehåller en mängd pedagogiska tankar och tips på hur du ska kunna skapa bästa tänkbara inlärningsmiljö.
Materialet innehåller också många kartbilder med övningsexempel på hur du som tränare kan lära ut de olika orienteringstekniska verktygen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.