Orienteringsteknik - att lära ut på grön till gul nivå

Titel
Orienteringsteknik - att lära ut på grön till gul nivå
Författare
Peter Junevik, Lotta Yttergren
ISBN
91-85433-25-X
Artikelnummer
11021
Antal sidor
48
Antal
2st
Kategori

Att lära sig orientera som barn
Detta material är i första hand skrivet för tränare och instruktörer inom orienteringsrörelsen men fungerar också utmärkt för lärare som vill få inspiration till sin orienteringsundervisning.

Materialet tar upp hur man lär ut orientering till barn på svårighetsnivåerna grön till gul och innehåller säväl pedagogiska tips som många olika övningar. Ett inledande kapitel berör också ledarskapets betydelse.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.