Orientera i skolan - gör det enkelt, roligt och pedagogiskt

Titel
Orientera i skolan - gör det enkelt, roligt och pedagogiskt
Författare
Anita Wehlin
ISBN
9789185433216
Artikelnummer
11030
Antal sidor
84
Antal
2st
Kategori

Detta material ersätter den gamla trotjänaren skolpärmen och är rejält uppfräschad vad gäller både innehåll och form. Materialet stämmer överens med både skolans läroplan och orienteringens utbildnings- och tävlingssystem och är ett oumbärligt hjälpmedel för både lärare och föreningsledare som bedriver orienteringsundervisning i skolan.

Orientera i skolan täcker alla stadier i skolan, alltifrån de första grundläggande stegen i klassrummet eller i gymnastiksalen till att man ska kunna orientera själv i närskogen.

Huvuddelen av boken är en övningsbank som beskriver de övningar som är lämpliga att använda i skolans miljö. Dessutom finns avsnitt som berör skogsvaneövningar, friluftsdagar och Skogsäventyret. Du får även en mängd pedagogiska tips och mallar som är fria att kopiera. Gör det enkelt, roligt och pedagogiskt att orientera i skolan!

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.