Mapping - get the picture

Titel
Mapping - get the picture
Författare
Mapping Växjö
Antal sidor
29
Antal
2st
Kategori

Mapping är ett lekfullt sätt att röra sig med karta och teknik i centrum. Materialet beskriver vad mapping innebär och olika mappingmetoder som man kan använda sig av. Här finns också olika övningar i kartförståelse. Detta studiematerial är framtaget av Mapping Växjö. 
 

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.