Hitta rätt - En introduktion till karta och kompass

Titel
Hitta rätt - En introduktion till karta och kompass
Författare
Niclas Eriksson
ISBN
91-85433-24-1
Artikelnummer
11029
Antal sidor
46
Antal
2st
Kategori

Steg för steg lotsas du igenom orienteringens mysterier med hjälp av såväl.
faktatext, diskussionsuppgifter som en mängd olika teoretiska övningar.

Inledningsvis får du lära dig hur man läser och förstår en orienteringskarta.
med alla dess färger och karttecken. Du får även lära dig hur man tar ut och.
följer en kompassriktning .

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.