Banläggning

Titel
Banläggning
Författare
Svenska Orienteringsförbundet
ISBN
91-851-38-56-8
Artikelnummer
11025
Antal sidor
196
Antal
2st
Kategori

Ett måste för den som lägger orienteringsbanor!

Intressant och inspirerande för den som är intresserad av orientering och kartor. I denna omarbetning av boken banläggning finns nya kapitel om hur man lägger sprintbanor och vad man bör tänka på för att de olika distansernas särart tydligt ska framträda. Liksom i den tidigare boken om banläggning bygger metodiken på svårighetsgrader utifrån färgskalan grönt till svart.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.