Unga leder unga

Titel
Unga leder unga
Författare
Anna Lögdberg (redaktör), Allan Lindgren (redaktör)
ISBN
9789186323646
Artikelnummer
19014
Antal sidor
182
Antal
2st
Kategori

Unga leder unga - handbok för unga ledare inom idrotten

Skolidrottsföreningen, skol-IF, är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar du på egna villkor i anslutning till skoldagen. Som medlem i en skolidrottsförening har du också många möjligheter att lära dig mer. Unga leder unga ingår i Svenska Skolidrottsförbundets ledarutbildning och är en bok för alla unga ledare mellan 10 och 19 år.
Skolidrottsföreningen, skol-IF, är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar du på egna villkor i anslutning till skoldagen. Som medlem i en skolidrottsförening har du också många möjligheter att lära dig mer. Unga leder unga ingår i Svenska Skolidrottsförbundets ledarutbildning och är en bok för alla unga ledare mellan 10 och 19 år.

Bli en bättre ung ledare och fördjupa dina allmänna idrottskunskaper
Vill du utvecklas som ledare, lära dig mer om föreningskunskap och bli bättre på att arrangera och engagera? I boken får du praktisk kunskap om bland annat ledarskap, ungdomars inflytande och hur det till i en idrottsförening, samtidigt som du också fördjupar dina allmänna idrottskunskaper såsom träningslära, idrottsskador och kost. Vilken målgrupp innehållet riktar sig till tydliggörs genom färgkodade spår.

Ett utbildningsmaterial för unga som även är lämpligt i andra demokratiska organisationer
Unga leder unga är i första hand skriven för unga ledare inom Skolidrottsförbundet och idrottsrörelsen, men kan även användas inom andra demokratiska organisationer där unga ges möjligheter att bli ledare.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.