Spela Bättre med hjälp av analys och statistik

Titel
Spela Bättre med hjälp av analys och statistik
Författare
Carl Lindberg
ISBN
978-91-7727-002-7
Artikelnummer
1397
Antal sidor
63
Antal
2st
Kategori

Går det att använda vetenskap för att utvecklas i idrott? Eller för att utveckla idrotten?
Den vetenskapliga metoden handlar om att ha en idé, testa om idén stämmer genom att mäta, uppdatera idén efter ny kunskap, repetera.

Matcher vinns genom att en sekvens av spelsituationer spelas så bra som möjligt. Så, hur vet du om varje sådan del av spelet fungerar? Hur mäter du på en vanlig träning en vanlig onsdagskväll om du gör rätt saker och om du och ditt lag utvecklas?
Vetenskapens metoder kan låta dig besvara den typen av frågor då de hjälper dig att se mönster som annars är svåra, eller omöjliga, att se. Det här häftet ger dig några enkla verktyg för att analysera din idrott på ett systematiskt och vetenskapligt sätt.
Genom att samla in och analysera egna data kan du få svar på vilka som är de bästa strategierna och taktikerna, eller vilka färdigheter det lönar sig mest att träna mer på. 
”Att mäta är en förutsättning för förståelse, och förståelse är en förutsättning för utveckling”

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.