Så kan barn stärka sin organisationsförmåga

Titel
Så kan barn stärka sin organisationsförmåga
Författare
Martin L Kutscher, Marcella Moran
ISBN
9789127131552
Antal sidor
192
Antal
2st
Kategori

Många barn har svårt att planera och hitta rutiner för sitt skolarbete. Denna bok visar hur man på olika sätt kan stärka barns organisationsförmåga och därmed bidra positivt till deras skolprestationer. Här ges konkreta metoder för hur man skapar en god studiemiljö hemma, och struktur för såväl läxläsning som andra vardagliga utmaningar.

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.