Motiverad till träning med MI som metod

Titel
Motiverad till träning med MI som metod
Författare
Karolina Edler
ISBN
978-91-7727-006-5
Artikelnummer
1399
Antal sidor
103
Antal
1st
Kategori

Motiverad till träning - med MI som metod
Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att möta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som personlig tränare, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdspersonal, hälsocoacher med flera, och underlättar bland annat för att stärka personers motivation och möta de som är tveksamma till träning.

 

En samtalsledares kommunikationsstil och samtalsförmåga har stor betydelse för samtalets utfall. Det krävs mer än träningsspecifika kunskaper  för att kunna vägleda till måluppfyllelse. Det finns stora vinster med att gå från expertrollen till att personerna får finna sina argument för träning och lösningar på hur de ska göra. Genom att lyssna aktivt blir det tydligare hur du på bästa sätt kan vägleda personen i riktning mot målet.

 

Motiverad till träning – med MI som metod vill framför allt väcka nyfikenhet och reflektioner över hur man kan främja personlig motivation till träning och förändring. Bland annat presenteras det förhållningssätt och de kommunikationsfärdigheter och principer i vägledande samtal som kan bidra till ett motiverande samtalsklimat.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.