Bättre samspel – Övningar för samarbete, ledarskap och kommunikation

Titel
Bättre samspel – Övningar för samarbete, ledarskap och kommunikation
Författare
Sven-Gunnar Furumark
ISBN
ISBN: 978-91-7727-031-7
Antal sidor
296
Antal
1st
Kategori

Oavsett om du är tränare eller ledare för barn, ungdomar eller vuxna, har du säkert märkt hur viktigt det är att gruppen fungerar bra tillsammans. En väl sammansvetsad grupp känner trygghet och tillit till varandra och vågar därför mer.

Samspel kan betyda samverkan eller interaktion mellan spelare i ett lag på en plan, men också i en vidare bemärkelse: samverkan mellan människor, det sociala samspelet. I ett sampel interagerar individer med varandra för att kunna nå ett gemensamt mål. För att en grupp ska vara framgångsrik i längden krävs det inte bara att samspelet på till exempel träning och tävling fungerar bra, utan även att relationerna och sammanhållningen överlag är bra. Det är viktigt att den enskilde gruppmedlemmen känner trygghet och tillit till sina kamrater och att det råder en stöttande atmosfär i gruppen.

Övningar som bidrar till ökad sammanhållning

Övningarna i den här boken har som övergripande syfte att bidra till en ökad sammanhållning och resultatutveckling i en grupp. Om den enskilde individen får växa och utveckla sin förmåga att på ett positivt sätt interagera med sina kamrater, så växer och utvecklas även gruppen.
En ökad sammanhållning i gruppen är alltså möjlig att uppnå om varje individ

• utvecklar sin förmåga att arbeta och samarbeta i en grupp
• utvecklar sin förmåga att kommunicera i en grupp
• får en stärkt självkänsla
• stärker och breddar sina relationer till kamraterna i gruppen
• bidrar till ett positivt arbetsklimat i gruppen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.