Varför växer gräset

Titel
Varför växer gräset
Författare
Klas Hallberg, Magnus Kull
ISBN
91-88410-83-8
Antal sidor
94
Antal
2st
Kategori

En bok som strävar till att inspirera läsaren att se på tillvaron från olika perspektiv.
berättelser är lika gamla som livet självt. De är redskap som genom historien har använts för att föra budskapet vidare.
 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.