Utveckla teame t- en bok om gruppers utveckling

Titel
Utveckla teame t- en bok om gruppers utveckling
Författare
Lena Börjeson
ISBN
40638863
Antal sidor
202
Antal
1st
Kategori

Att vara ett team handlar om att ta tillvara olikheter i gruppen samtidigt som man har gemensamma mål och värderingar. Att vara ett team kan också handla om hinder, blockeringar och förlamning, men också hinder blockeringar och förlamning. Vad kan du som ledare eller deltagare bidra med för att gruppen ska utvecklas som ett team?

Utveckla teamet ger dig handfasta, enkla metoder och idéer om hur du kan hjälpa gruppen att utvecklas. Varje kapitel avslutas med övningar, som du kan använda i arbets- eller projektgruppen. Utveckla teamet vänder sig till alla som är intresserade av att förbättra gruppers verksamhet. Boken fungerar också utmärkt som kurslitteratur och är en mycket bra källa för olika diskussioner kring team.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.