Uppslag för tränare och ledare

Titel
Uppslag för tränare och ledare
Författare
Lasse Hogedal
ISBN
91-87660-05-9
Artikelnummer
1031
Antal sidor
128
Antal
2st
Kategori

Ta del Lasse Hogedals idéer och tankar om idrottens ledarskap. Erfarenheter som han gjort under sin framgångsrika tid som förbundskapten i orientering. Boken tar upp intryck och erfarenheter, både från föreningsplanet och som förbundskapten. Upplevelserna är många. Allt från glädje och segerrus till vardagen med möten och träning. Ledarskap är att ständigt lägga pussel, pusselbitar av olika karaktär. Några pusselbitar är "hårdvara" som t ex organisation, strategi, planering och instruktioner. Andra är "mjukvara" i form av engagemang, glädje, gemenskap, entusiasm och uppskattning.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.