Två och Två blir Fem om teambildning och teamarbete

Titel
Två och Två blir Fem om teambildning och teamarbete
Författare
Lasse Hogedal
ISBN
91-87660-49-0
Artikelnummer
1064
Antal sidor
160
Antal
2st
Kategori

Hur skapar man ett bra team? Boken innehåller en mängd metoder och redskap. Men den ger också en djupare förståelse för människors olikheter samt om roller och relationer. Hur lägger man upp träning och övning för att fungera tillsammans?

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.