Tränarboken 16 intervjuer om konsten att vara tränare

Titel
Tränarboken 16 intervjuer om konsten att vara tränare
Författare
Gerhard Karlsson, Bo Fuhrman, Olle Lundqvist
ISBN
91-87660-46-6
Antal sidor
178
Antal
1st
Kategori

I 16 djupintervjuer belyser boken lagidrottarnas nyckelperson - tränaren. Kända och okända träanre berättar på ett personligt sätt om sina erfarenheter och samtalar runt ett visst ämne
Några axplock:
Torbjörn Nilsson - Att byta roll
Tord Lundström - Att inte vara en i gänget
"Liston" Söderberg - Att skriva kontrakt
Janne Sjöström - Att representera
Bo Fuhrman - Att bara hålla på

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.