Tjejer på arenan

Titel
Tjejer på arenan
Författare
Brink, Karlsson och Ohlsson
ISBN
91-88940-00-4
Artikelnummer
19009
Antal sidor
66
Antal
5st
Kategori

Det här är ett häfte fyllt av roliga övningar, rollspel och frågor. Men också tankar om ledarskap, samhörighet, identifikation och hur du talar inför andra. Häftet tar också upp aktuella frågor om din kropp och träning, bantning och anorexi samt idrott på tjejers villkor! Här får du fundera och diskutera.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.