Svensk friidrotts tränarfilosofi

Titel
Svensk friidrotts tränarfilosofi
Författare
Ragnar Lundqvist
Artikelnummer
4080
Antal sidor
122
Antal
1st
Kategori

Finns det en svensk tränarfilosofi?

Varför har vi inte tränare som ständigt fabricerar världsfriidrottare?

Har vi en svensk tränarfilosofi?

Finns det en svensk tränarkultur?

Jobbar vi alla likadant?

Varför är vi bra just nu?

Vad är våra elittränare duktiga på?

Vilka tankar har de aktiva om sitt idrottande?

Svenska friidrottare har under de senaste 5-6 åren presterat världsresultat och lyckats mycket väl vid internationella mästerskap. Tankarna på att dokumentera våra tränares filosofi och kunskap har funnits under längre tid, men kunde realiseras först 2004-2005. Den här boken är ett försök att spegla våra elittränares syn på träningsprocessen och våra aktivas inställning till träning och tävling.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.