Stormens öga - om självständighet och beroende

Titel
Stormens öga - om självständighet och beroende
Författare
Katrin Byréus - Hagen
Antal sidor
92
Antal
1st
Kategori

Med stöd av Folkhälsoinstitutet genomförde KSAN och Katrin Byréus en seminarieserie med unga kvinnliga studenter från Luleå i norr till Lund i söder.
Detta resulterade i Stormens öga som vänder sig till alla som vill starta aktiverande och meningsfulla samtal i vuxengrupper. Teman som självständighet, prestation, stress, kvinnor och män, alkohol, droger, tobak, framtidstro, yrkesliv och familj m.fl. behandlas i en mängd värderingsövningar och forumspel m.m. Boken var främst riktad till kvinnliga högskolestuderande, men används i dag även på gymnasieskolan i klasser med både pojkar och flickor och på folkhögskolor.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.