Spelarutveckling - ett helhetsperspektiv

Titel
Spelarutveckling - ett helhetsperspektiv
Författare
Johan Fallby
ISBN
91-88474-54-2
Artikelnummer
7210009
Antal sidor
302
Antal
2st
Kategori

Ungdomar som vill satsa på elitidrott får enorm press på sig, vilket gör att helheten i satsningen blir särskilt viktig. Varje individ går igenom faser i utvecklingen som innehåller olika typer av utmaningar. Varje fas kallas en karriärövergång och de pågår i olika former under hela den aktiva tiden. I boken redogörs för ett idrottspsykologiskt helhetsperspektiv på spelarutveckling och karriärövergång som kompletterar kunskap kring fysik, teknik och taktik.

"Spelarutveckling: ett helhetsperspektiv" utgår från fotbollen, men är lika aktuell i andra idrotter och i skolans värld. Karriärövergångar sker i alla miljöer och under hela livet, men boken fokuserar på föreningar, föräldrar, kamrater, skola och förbund och deras samordning av resurser för att optimera miljön kring idrottaren. Spelarens nätverk ska vara involverat i stöd, uppmuntran och utmaningar. Bland annat diskuteras frågor kring talangbegreppet, karriärövergång, idrottarens personlighet och resurser, ledarskap och tränarens situation, föräldrars roller, skolans betydelse samt integration mellan skola och idrott. Dessutom ges exempel på karriärövergångar och hur problem kan bemötas genom att se till helheten hos personen.

"Spelarutveckling" ger många exempel på hur idrottare kan förbereda sig för en lång karriär, men också hur den personliga och akademiska utvecklingen ska främjas parallellt.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.