Smarta rörelser - för fysisk och mental balans

Titel
Smarta rörelser - för fysisk och mental balans
Författare
Susanne Wolmesjö
ISBN
91-88941-48-5
Artikelnummer
3083
Antal sidor
189
Antal
2st
Kategori

I boken Smarta rörelser får du veta hur rörelse kan underlätta inlärning, öka kreativitet, sänka stressnivån, förbättra koordinationen och öka självkänslan. Den beskriver också hur balans i den inre miljön skapas genom rörelser. Läs boken och ge vid dig själv möjligheter till tydligare kommunikation och bättre koncentration.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.