Skolan - Arena för personlig utveckling

Titel
Skolan - Arena för personlig utveckling
Författare
Acki Wästlund
ISBN
91-88940-44-6
Artikelnummer
19008
Antal sidor
112
Antal
1st
Kategori

Fysisk aktivitet ger många ungdomar positiv kraft och energi som de har nytta av i skolan. Denna bok är tänkt att inspirera dig som tillhör skolledningen, är lärare, förälder, fritidsledare, som ingår i ett elevvårdsteam eller dylikt och som är allmänt intresserad av att skapa en hälsosammare och mer positiv skola. Denna tankeväckande bok vill öka din medvetenhet om hälsans och livsstilens betydelse för att ungdomar ska må bra och fungera bättre i skolan, i samhället och senare i yrkeslivet. Du får i boken en mängd övningar som du själv kan prova. Boken riktar sig främst till dig som arbetar med ungdomar i åldern 13-19 år.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.