Samarbetsövningar

Titel
Samarbetsövningar
Författare
Helena Alsegård
ISBN
978-91-85138-20-3
Artikelnummer
12811
Antal sidor
80
Antal
2st
Kategori

Samarbeta i lag & team!

Samarbetsövningar är ett bra verktyg att använda när en ny grupp bildas och deltagarna ska lära känna varandra. Att lära känna varandra och få den där "goa" gruppkänslan är viktig för att kunna utveckla en grupp, ett lag eller ett team.

Du som ledare spelar en viktig roll i det sammanhanget. Med genomtänkta övningar kan du skapa möjligheter att utveckla dig, individen och gruppen. "Samarbetsövningar" riktar sig i första hand till dig som är tränare/ledare.

Övningarna syftar till att:
Skapa trygghet hos individen och i gruppen
Öka självkännedom hos individen, vilket även kan leda till ökad förståelse för andra
Stimulera den sociala utvecklingen hos individen och gruppen

Samarbetsövningarna kan utföras både inomhus och utomhus.

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.