Risken finns

Titel
Risken finns
Författare
Katrin Byréus, Kjell Snickars
ISBN
91-7257-033-4
Antal sidor
72
Antal
2st
Kategori

Att arbeta med killgrupper är oerhört spännande och utvecklande. Hungern att diskutera och förstå sig själva och andra är lika stor hos pojkar som hos flickor.
Det gäller bara att skapa rätt förutsättningar för killar att mötas i grupp. Risken finns innehåller material för minst 13 träffar med värderingsövningar, teamövningar, m.m. I Risken Finns-kurserna har vi hittills nått ut till mer än 4000 i huvudsak manliga killgruppsledare i Sverige.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.