Perspektiv på Sport Management

Titel
Perspektiv på Sport Management
Författare
Ingela Broberg, Åsa Bäckström, PG Fahlström, Martin Gunnarsson, Peter Hassmén, Nathalie Hassmén, Linda Hellström, Krister Malmsten, Tobias Olsson, Christer Pallin, Tomas Peterson, Jerry Petersson, Peter Schantz, Bill Sund, Sten Söderman, Dino Viscovi, Jan
ISBN
9789188941633
Artikelnummer
1187
Antal sidor
348
Antal
1st
Kategori

Sport Management - vad betyder det egentligen?
Vilka områden är det som ryms inom detta begrepp?
Vilken bakgrund och vilken kompetens behöver en välutbildad sport manager ha? Är kompetensen i Sport Management viktig för att utveckla svensk idrott? Vem behöver kompetens i Sport Management?

18 specialister ger utvecklande perspektiv på Sport Management i denna bok.

Att klubbdirektören, sportchefen, sponsorspecialisten i den storsatsande elitföreningen behöver Sport Management-kompetens är nog de flesta överens om. Men även inom breddidrotten är behovet av denna kunskap stort. Utvecklingen på hälsoområdet med SPA-kultur, gym/styrketräningstrend, nya lågintensiva träningsformer för särskilda målgrupper, är områden som nuvarande eller blivande Sport Managers kan bli aktiva inom. För att driva en egen verksamhet inom träning eller friskvård, eller för att driva en kommunägd eller privatägd idrottsanläggning, är kunskap om Sport Management också en avgörande faktor.

Begreppet Sport Management är numera ett vedertaget och finns också med i Svenska Akademins Ordlista. Där har den fått betydelsen ”organisera, leda, handha idrott”. En rak och enkel översättning av begreppet Sport Management till svenska ord skulle alltså kunna vara ”handhavande av idrott”. Ett mer djupgående försök till definition har gjorts av Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola, och det är i utgångspunkt från denna definition som bokens innehåll utgår.

Ur innehållet:
•Idrotten i samhället
•Idrottens organisation
•Det sportindustriella komplexet
•Introduktion till idrottens ledarskap
•Ledarskap ur ett individperspektiv
•Ledarskap ur ett grupperspektiv
•Idrottens ekonomi
•Idrott, medier och marknad
•Idrottens juridik
•Den professionella idrottens arbetsmarknad – exemplet fotboll
•Breddidrottens arbetsmarknad – exemplet friskvård och hälsa
•Idrottens evenemang
•Idrotten och miljön
•Idrotten som inte vill vara med – exemplet skateboard

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.