På samma plan

Titel
På samma plan
Författare
Annika Grälls, Tomas Ekman
ISBN
978-91-85961-03-0
Artikelnummer
7220078
Antal sidor
62
Antal
2st
Kategori

På samma plan – lika för alla, lika förutsättningar. Självklart – javisst! Enkelt – knappast!
Ingen föds till fotbollsstjärna, men några få blir stjärnor. De fick och tog chansen att förverkliga sina möjligheter. Då drömmar och ambitioner prövas mot verkligheten.

Hur ser det ut i din förening och hur låter det hemma vid köksbordet? Får dina spelare/barn chansen att bli så bra de kan? Behandlas de som idrottare eller behandlas de som flickor och pojkar? Får de testa sina gränser och överträffa sina förväntningar? Eller låter du fördomar och förutfattade meningar sätta gränser – medvetet eller omedvetet?

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.