Optimera ditt tränarskap

Titel
Optimera ditt tränarskap
Författare
Kennet Fröjd
ISBN
978-91-851 38-57-9
Artikelnummer
18003
Antal sidor
54
Antal
2st
Kategori

Pedagogik och metodik för att träna idrottare med utvecklingsstörning

Att träna personer med utvecklingstörning, är det så mycket annorlunda än att träna andra idrottare? Svaret på det är både ja och nej.

Nej, på så sätt att de pedagogiska tips samt övningar för balans och styrka som finns med i denna bok i allra högsta grad är giltiga även för den som tränar barn och ungdomar utan utvecklingsstörning. Kanske är det så att du som tränare för utvecklingsstörda bara måste vara lite bättre, lite mer påläst, lite tydligare.

Ja, på så sätt att kunskap om de speciella förutsättningar som gäller för personer med utvecklingstörning gör dig till en mer kompetent tränare. I denna bok beskrivs bl a svaga och starka sidor hos utvecklingsstörda och vad det innebär för dig som tränare. Likaså finns ett viktigt kapitel om andning och andningsträning.
 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.