Metodikbok för tjejverksamhet

Titel
Metodikbok för tjejverksamhet
Författare
Mia Hanström
Antal sidor
136
Antal
1st
Kategori

Metodikboken är en skatt att ösa ur för den som vill arbeta med unga tjejer och deras funderingar.

Ur ett mycket omfattande ”Smörgåsbord” kan ledaren välja ut de avsnitt och metoder som passar för just den egna gruppen. I denna 2:a omarbetade och utökade upplagan har Mia reviderat texter, litteraturtipsen, några övningar, samt lagt till några nya avsnitt om bl. a. konflikthantering. Nytt omslag!

Boken innehåller många olika typer av övningar, förslag till diskussionsfrågor och värderingsövningar av skilda slag. De flesta avsnitt innehåller ”Arbetsblad” med många olika slags uppgifter och avslutas med exempel på fördjupningslitteratur. De många Arbetsbladen i boken får kopieras till den egna ”tjejgruppen” eller elevgruppen. Inbindningen i spiralpärm underlättar kopiering.

Metoderna har utprovats i verkligheten av Mia Hanström, som har en gedigen bakgrund som fritidsarbetare med arbete i liknande grupper. Hon har tidigare medverkat i skrifter kring Friluftsliv, Gårdsarbete och Tjejverksamhet.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.