Mentor

Titel
Mentor
Författare
Gunilla Arhén
ISBN
978-91-7738-754-1
Artikelnummer
6917
Antal sidor
159
Antal
1st
Kategori

Kunskap kring mentorskap är alltid efterfrågat. Och Gunilla Arhén, som är VD för det kvinnliga chefsutvecklings- och mentorprogrammet Ruter Dam har stor erfarenhet av mentorskap. Här tar hon ett samlat grepp kring olika varianter; det spontana interna och det organiserade externa som skiljer sig en del åt i upplägget. Hur ska man tänka för att hitta rätt person? Hur lägger man upp ett bra mentorsamtal, hur organiserar man det praktiska samarbetet? En konkret och användbar bok som innehåller allt man behöver veta för att utnyttja ett av de viktigaste verktygen för kunskapsförmedling och personlig utveckling inom företag och organisationer!

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.