Lust att leda

Titel
Lust att leda
Författare
Ann Siewer, Ulf-Johan Olson
ISBN
70050341
Antal sidor
128
Antal
1st
Kategori

Lust att leda är en praktisk handledning. Den riktar sig till den som är, eller kommer att bli, chef för en resultatenhet, till utbildningsansvariga eller andra som arbetar med utveckling av resultatenheter. Boken innehåller praktiska verktyg och användbara modeller för hur system och strategier byggs upp.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.