Ledarskapets 4:e dimension

Titel
Ledarskapets 4:e dimension
Författare
Lars Sjödin
ISBN
1091-631-8422-2
Antal sidor
160
Antal
3st
Kategori

Ledarskapets 4.e dimension ger dig framgångsnycklar för att utveckla ett förhållningssätt och färdigheter som gör dig till en mer effektiv ledare. I boken finner du redskap som hjälper dig att situationsanpassa ditt ledarskap för att bemöta och  påverka utövare på bästa sätt i olika situationer

Några centrala delar ur innehållet:

Självinsikt - att försdtå sig själv och utveckla ett personligt ledarskap
Motivation - att förstå och jobba utifrån både inre och yttre motivatinsfaktorer
Pedagogik - att förstå inlärningsprinciper och skapa goda inlärningssiturationer
Relationer - att förstå och utveckla interaktionen människor emellan
Kommunikation - att påverka positivt genom att kommunicera effektivt

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.