Ledare i fokus

Titel
Ledare i fokus
Författare
Lasse Hogedal
ISBN
91-8513847-9
Artikelnummer
2105
Antal sidor
55
Antal
1st
Kategori

Hur skaffar man och behåller ledare i sin verksamhet? Boken ger inspel och tankeställare, insikt och kännedom, funderingar och konstateranden samt praktiska tips och goda råd.
 
Ledare i fokus vänder sig i första hand till föreningens ledning men givetvis kan alla som är engagerade i föreningslivet ha glädje av innehållet.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.