Ledare- en bok om att vilja bli ledare

Titel
Ledare- en bok om att vilja bli ledare
Författare
Milena Bergqvist
Artikelnummer
1169
Antal sidor
32
Antal
3st
Kategori

Här får du massor med tips och inspiration från andra ungdomar som är idrottsledare idag. Materialet svarar på frågor som... Vem kan bli ledare? Hur ska man vara som ledare? Vad vinner man på att vara idrottsledare? Vad kan vara svårt? Du får tips på lekar samt en hel del praktiska tips hur du kan möta olika situationer.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.