Leda laget - nycklar till framgång

Titel
Leda laget - nycklar till framgång
Författare
Annelie Bengtsson, Thore Carlsson, Sture Gustafsson, Lasse Hogedal och Stefan Munck
ISBN
91-88940-70-5
Artikelnummer
1100
Antal sidor
103
Antal
1st
Kategori

Tror du på att inflytande och delaktighet ökar motivation och engagemang? – Vill du få konkreta verktyg för att arbeta med nio framgångsnycklar för laget?Då är ”Leda laget” den inspirationskälla och verktygslåda du letar efter.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.