Idrottens pedagogik

Titel
Idrottens pedagogik
Författare
Anders Nordlund
ISBN
91-40-54470-2
Antal sidor
202
Antal
1st
Kategori

I idrottens pedagogik pratar författaren om att den fysiska träningen skall prioriteras i skolan, och omtanken om eleven - inte minst den svage och handikappade - går som en röd tråd genom boken

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.