Hör du vad jag säger?

Titel
Hör du vad jag säger?
Författare
Ylva Ellneby och Barbro von Hilgers
ISBN
91-27-11196-2
Antal sidor
232
Antal
1st
Kategori

Boken innehåller en rad övnigar att göra ensam eller i grupp för att förbättra din förmåga att kommunicera både på i arbetet och privat. Du lär dig att lyssna med fyra öron, inte med bara de två du har fått till skänks.
Så fort två människor är närvarande i ett rum påverkar de varandra. En "talande tystnad" kan säga mer än tusen ord och det som verkligen uttalas är bara toppen på isberget - det som pågår under ytan och som bestämmer om det skall bli ett givande utbyte av information eller om missförstånd sk börja hopa sig.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.