Hjälpledarutbildning handledarmaterial och deltagarmaterial

Titel
Hjälpledarutbildning handledarmaterial och deltagarmaterial
Författare
Svenska Gymnastikförbundet
Antal
1st
Kategori

Handledarmaterial för den som ska leda utbildningen Hjälpledare – Ledare på gång. En utbildning för föräldrar eller yngre som vill bli hjälpledare/ledarassistenter. Alla ledare som har god erfarenhet och är utbildade med minst "Baskurs-barn och ungdom" kan genom sin förening eller sitt distrikt leda denna utbildning. Utbildningen omfattar 10 lektionstimmar á 45 minuter. Här ingår handledarmaterial samt deltagarhäfte

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.