Gehörsträning

Titel
Gehörsträning
Författare
Lasse Falk, Torbjörn Stockfelt
ISBN
91-88940-16-0
Antal sidor
120
Antal
1st
Kategori

Innehåll
Vägen in
Gehörsträningens teori
Gehörsträning i praktiken
Konsten att bli gehörstränare
Civilkurrage
Idéer, ordning och reda men inte låsta strukturer
Spelidén
Några aspekter på träning och tävling
Pressen på tränaren
Individualitet och kollektivitet

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.