Framgångsrikt ungdomsledarskap

Titel
Framgångsrikt ungdomsledarskap
Författare
Björn Pettersson
ISBN
91-88941-26-4
Artikelnummer
1142
Antal sidor
96
Antal
1st
Kategori

Boken Framgångsrikt ungdomsledarskap ger alla som organiserar barn- och ungdomsidrott i strikta former en tankeställare! Det var ingen tränare som talade om för Janne Boklöv att testa V-stilen. Inte heller var det på tränarens uppmaning som Bill Koch började skate-åka. Läs om hur du som ledare kan skapa utrymme för lust och kreativitet

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.