En för alla - alla för en

Titel
En för alla - alla för en
Författare
Eva Arvidsson & Sevil Bremer
ISBN
91-85433-06-3
Artikelnummer
2110
Antal sidor
84
Antal
2st
Kategori

Det här materialet handlar om gruppsammanhållning, gruppens dynamik och vi-känsla inom barn – och ungdomsidrotten. Materialet innehåller kunskap, tips och idéer hur du kan utveckla och skapa ett stöttande klimat och hur du kan använda gruppen som kraft och potential. Ett utmärkt redskap för dig som är idrottsledare!

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.