Din tränarfilosofi

Titel
Din tränarfilosofi
Författare
Peter Johansson, Ulf Järphag
ISBN
978-91-85433-23-0
Artikelnummer
1250
Antal sidor
72
Antal
2st
Kategori

Innehåll:

Tränarfilosofi

Filosofi – kärlek till vishet

Vad vinner jag på att arbeta med min tränarfilosofi?

Bokens upplägg

Bra idrott
Individen – bra i idrott
Människosyn
Inlärning och utveckling
Tävling och prestation
Tävlings- och prestationsmiljö
Självkännedom
Kunskap och egen utveckling
Din tränarfilosofi
Din tränarfilosofi – fas 2 och 3

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.