Det sociala ledarskapet - DVD

Titel
Det sociala ledarskapet - DVD
Författare
SISU idrottsutbildarna
Antal sidor
DVD
Antal
1st
Kategori

DVD:n innehåller intervjuer, fakta och underlag för samtal kring bland annat Allas rätt att vara med, droger, ätstörningar och kränkande behandling, säker trafik och rent spel. De som medverkar på intervjuerna är en blandning av kända och okända idrottsledare och de har var och en sina egna erfarenheter av just det området.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.