Coachingsamtal inom idrotten

Titel
Coachingsamtal inom idrotten
Författare
Rune Höigard och Arild Jörgensen
ISBN
91-88941-49-3
Artikelnummer
1168
Antal sidor
120
Antal
1st
Kategori

I boken Coaching-samtal inom idrotten får du veta hur du kan hjälpa de aktiva att bli motiverade och att göra väl avvägda val i olika situationer. Genom utvecklande coaching-samtal ger du dina aktiva tillgång till potentiella prestationsökningar.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.