Coaching

Titel
Coaching
Författare
Pia Nilsson
ISBN
91-88940-95-0
Artikelnummer
1116
Antal sidor
112
Antal
1st
Kategori

Coaching handlar i stor utsträckning om vilken miljö för utveckling och prestation och vilken tankekultur som råder i träningsgruppen. Men också om vad du och dina aktiva vill samt på vilket sätt du ger feedback så att det hjälper dig och dina aktiva framåt mot målen. Här får du idéer, konkreta övningar som utvecklar dig samt bra frågor att samtala och reflektera utifrån. Bokens mål är att ge dig grundkunskap och övningar för att kunna bli bättre som coach.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.