Bella - grus och Glitter (andra upplagan)

Titel
Bella - grus och Glitter (andra upplagan)
Författare
Katrin Byréus
Antal sidor
62
Antal
2st
Kategori

Ett material där tjejer får tillfälle att se sina möjligheter, utveckla sin beslutsförmåga och träna sig i handlingsberedskap.
Vi vänder oss till lärare, fritidsledare, dramapedagoger, socialarbetare, elevvårdspersonal, föreningsledare m.fl. som vill arbeta med att stärka unga flickor. Mängder av nya värderingsövningar kring 12 teman, forumspel, teamlekar och stresshantering

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.